Tin tức mới

Kho lạnh công nghiệp

Kho lạnh công nghiệp

 

Kho lạnh công nghiệp

 
Kho lạnh công nghiệp

Kho lạnh công nghiệp

Là nhà thầu chuyên nghiệp cung cấp, lắp đặt kho lạnh, lạnh công nghiệp, nhận thiết kế thi công trọn gói, hầm đông gió, băng chuyền cấp đông nhanh IQF, kho lạnh thương nghiệp, kho trữ đông công nghiệp với sức chứa từ 10 đến 100.000 tấn hàng trở lên.

Kho lạnh công nghiệp

 Nhà thầu chuyên nghiệp cung cấp, lắp đặt kho lạnh, lạnh công nghiệp, nhận thiết kế thi công trọn gói, hầm đông gió, băng chuyền cấp đông nhanh IQF, kho lạnh thương nghiệp, kho trữ đông công nghiệp với sức chứa từ 10 đến 100.000 tấn hàng trở lên.

 

Kho lạnh ứng dụng trong ngành bảo quản nông sản, dược phẩm, chế biến thực phẩm, trữ đông lạnh, thủy sản..vv.,.

- Nhiệt độ bảo quản từ + 120 C to -50C

- Nhiệt độ trữ đông từ - 180C to -250C, cấp đông -300C to - 400C

 

                                   VIDEO CLIP

JW Player goes here